...
...

Požádejte si o zkušební verzi systému Školka v mobilu

Vyzkoušejte si plnohodnotnou verzi aplikace Školka v mobilu, nezávazně, na 30 dnů zdarma.

Vyplňte registrační formulář a po podpisu objednávky na testovací období můžete testovat!

Často kladené dotazy (FAQ)

Co vás zajíma?

Ano, u Přihlášky k předškolnímu vzdělávání lze vypnout a nepožadovat položky jako jsou například Informace o rodině, Údaje o sourozencích nebo zamestnani otce a matky.
  • Rodič vyplní elektronickou přihlášku, ze které se vytvoří karta dítěte do matriky. Přijaté dítě stačí pouze přesunout do konkrétní třídy.
  • Dle nastavení v systému systém vygeneruje rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
  • Vygeneruje Evidenční list k doplnění rodiči tak, aby rodič nemusel znovu vyplňovat základní iniciály a kontakty.
  • Vygeneruje "košilku" evidovaných dokumentů u dítěte (správní spis)
  • a spoustu dalšího
Určitě ano.
Školka v mobilu je systém určený primárně k efektivní komunikaci s rodiči.
Elektronické zápisy nejsou stěžejní funkcí systému, jsou pouze jednou z funkcí, která v současné době může být užitečná.
Školka v mobilu obsahuje jekolik takovýchto funkcí pro usnadnění provozu školky a stále jsou dodělávány další.
Ano!
Toto je primární fukce Školky v mobilu.
Při zadání novinky vybíráte třídu, pro kterou je novinka určena. Všem zákonným zástupcům se tato novinka přidá v aplikaci na jejich nástněnku, kde si ji mohou přečist. Aplikace v telefonu aktivně "cinkne" že se něco děje. Pokud některý z rodičů nechce aplikaci v telefonu používat, může si nastavit upozornění emailem a výhledově i SMS zprávou.
Ano, aplikace Školka v mobilu obsahuje funkci podacího deníku včetně vedení skartačních a spisových znaků a řazení dokumentů do spisů - například spis dítěte. Podací denník umí používat čísla jednací tak, jak jste zvyklí, avšak v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby a zákonem č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Aplikace umí generovat mimo jiné Evidenční list dítěte, spis dítěte ("košilku dokumentů"), zdravotní dotazník, podklad pro statistické výkazy S51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k zápisu a S1-01 Výkaz o mateřské škole. Export třídní knihy a docházky, seznamu žáků ve třídách a další.

V případě, že by vám nějaký dokument chyběl, lze ho na požádání bez problému přidat - poslouží i dalším školkám.
Aplikace je a vždy bude za fixní cenu a za tuto cenu budou dostupné všechny její funkce. Nechceme lákat na nízké ceny a pak si nechávat doplácet jednotlivé moduly. Snažíme se jednat férově a cokoli přidáme, to bude dostupné v rámci jednotné ceny pro všechny. Cena však rok od roku může nárůstem kopírovat inflaci.

Kontakujte svého obchodního zástupce

[email protected]

Něco vám v informačním systému chybí? Nebojte se, řekněte nám to. Nejsme jako ostatní. Nasloucháme Vám a informační systém stále rozšiřujeme. Za náměty budeme rádi.

Technická podpora

[email protected]

Máte dotaz, jak svou školku správně nastavit? Nebojte se a spojte se s naší technickou podporou.